JRE: club van jong kooktalent

Villa la Ruche

Villa la Ruche

Maar liefst zes JRE-chefs kookten dit jaar op Wine Professional. De Jeunes Restaurateurs voelen zich er thuis. “Vooral omdat onze filosofie naadloos bij de doelstelling van deze beurs aansluit,” aldus ex-voorzitter Lex Gasseling, die zojuist het stokje doorgaf aan zijn collega Rik Jansma. Tekst Cila van der Endt. Dit artikel verscheen eerder in Proefschrift 27.1 (maart/april 2014)

Jeunes Restaurateurs d’Europe is een beroepsvereniging. Met dien verstande, dat niet alleen het (mede)bezitten en bestieren van een restaurant een voorwaarde is maar ook – zoals de naam al impliceert – dat leeftijd een rol speelt.

Joris Kerkhofs, La Folie

Joris Kerkhofs, La Folie

‘De maximale leeftijd voor toetreding is 42 jaar maar je zult daarna heus niet ineens gewipt worden; je kunt tot je 50ste actief lid blijven. De clou zit hem in het woord ‘actief’. Zeker, er zijn meer restaurantverenigingen, zoals bijvoorbeeld Patrons Cuisiniers, maar slechts weinige zijn zo dynamisch als wij,’ aldus JRE’s nieuwe voorzitter Rik Jansma. Zelf is hij eigenaar/cuisinier van restaurant De Basiliek, in Harderwijk, en hij ervaart de stimulans die van JRE uitgaat als positief en uniek.
‘Onze leden zijn stuk voor stuk jonge honden met een passie voor het vak. En daarmee bedoel ik beslist niet alleen de jongens die al één of twee sterren hebben. Integendeel: JRE maakt er werk van om juist ónontdekte talenten op te sporen c.q. te rekruteren. Het gaat erom dat we dezelfde culinaire taal spreken. JRE zet deze restaurants als het ware op de kaart; regelmatig zie je dan ook dat zo’n zaak daarna ineens een ster krijgt.’

Ingmar Ipema, Fris

Ingmar Ipema, Fris

Vriendschap
‘Het werken met seizoensverse, liefst biologische producten van goede kwaliteit is bovendien een vereiste. Daarnaast wordt gekeken of alle onderdelen – ontvangst, ambiance, wijnkaart en vanzelfsprekend het eten – van hetzelfde goede niveau zijn en het restaurant liefst ook een individueel karakter uitdraagt,’ vervolgt hij.
‘Vanwege al deze Grote Gemene Delers raken veel van de leden tevens met elkaar bevriend. Zo ook de beide nieuwkomers dit jaar: Alain Alders, chef-kok van De Vrienden van Jacob (16 GM – Santpoort) en Koen Cramer van Mazie (12 GM – Den Haag), waarmee het totale aantal JRE-restaurants in Nederland nu op 27 staat. Maar we hopen medio dit jaar nog een aantal nieuwe leden aan te kondigen. Minimaal vier keer per jaar komen wij een dag bij elkaar; een ideaal moment om gedachten te delen en ervaringen uit te wisselen, soms aangevuld met een activiteit zoals een zeil- of sportdag. We organiseren stimulerende competities, zoals de

Henrie van der Heijden, 't Raadhuis

Henrie van der Heijden, ’t Raadhuis

Gastvrijheidsprijs, maar ook events waarbij gasten en/of relaties welkom zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de jaarlijkse ledenpresentatie maar ook JAM-sessies, die in samenwerking met chefs en hun partners worden georganiseerd. Tevens werkt JRE samen met partners op diverse beurzen, waaronder natuurlijk de Wine & Food Professional, een event dat we de afgelopen jaren ’s maandags mochten open middels een masterclass, gevolgd door twee dagelijkse sessies op respectievelijk dinsdag en woensdag, waarin telkens twee verschillende JRE-leden acte de présence geven met hun gerechten.’
Dit jaar waren dat: Edwin Soumang – One, Roermond (15 GM/*), André Gerrits – ’t Amsterdammertje, Loenen aan de Vecht (15 GM/*), Ingmar Ipema – Fris, Haarlem (14 GM), Joris Kerkhofs – La Folie, Zaltbommel (12 GM), Henrie van der Heijden – ’t Raadhuis, Heinenoord, en Marko Karelse – Villa La Ruche, Voorburg (16 GM).

Marko Karelse, Villa la Ruche

Marko Karelse, Villa la Ruche

Talent & Passie
‘Voor deelname aan Wine Professional is vanuit de groep veel belangstelling, met name vanwege het platform dat geboden wordt om jezelf te presenteren, zowel richting collega’s als gasten in spe. Vanzelfsprekend heeft zoiets organisatorisch heel wat voeten in de aarde: eerst wordt het thema van de presentatie c.q. de geselecteerde wijnen richting leden gecommuniceerd zodat de koks van tevoren kunnen bedenken welke gerechten het beste bij de voorgestelde wijnen zouden passen. Vervolgens prikken we een datum voor een gezamenlijke proeverij in één van de restaurants, ergens begin december, waarbij we alles kunnen finetunen en uiteindelijk de definitieve selectie wordt vastgesteld.
Ons credo is: ‘een onophoudelijke beweging tot stand te brengen die het immense erfgoed van eet- en levenskunst in ere houdt, verrijkt en overdraagt’,’ verwoordt aansluitend Gasseling (restaurant Fris, Haarlem), die weliswaar nu voorzitter ‘af’ is maar JRE blijft vertegenwoordigen binnen de G7 (het samenwerkingsverband van de zeven restaurantverenigingen in Nederland). ‘Daar hoort ook inventieve kookkunst bij, maar zonder de zogenoemde ‘oude waarden’ overboord te gooien. In feite ontstond de JRE beweging (in 1974) juist in Frankrijk, het land van de ‘klassieke kookkunst’, dat echter haar deuren niet gesloten hield voor invloeden van buitenaf, laat staan nieuwe technische ontwikkelingen. Daarna sloeg de vonk al snel over naar de omringende landen en het resultaat anno 2014 is circa 325 leden, verspreid over Europa, inclusief jonge landen als Slovenië en Kroatië, terwijl er intussen stemmen opgaan om ook buiten Europa te starten. Maar dat moet ik nog zien, hoor…’, grinnikt hij.

André Gerrits, 't Amsterdammertje

André Gerrits, ’t Amsterdammertje

Tamtam
‘Uiteraard is ons ultieme doel: ‘bums on seats’,’ besluit Jansma. ‘Zo hebben we voor dit jaar diverse nieuwe evenementen op het programma staan. Gewoon: aandacht trekken, lawaai maken, maar wel met originele ideeën. In juni a.s. bestaat JRE Europa bovendien maar liefst 40 jaar, dus ook daaraan willen we een aantal feestelijkheden ophangen. Iets om naar uit te kijken! Maar er staan meer dingen op de planning… Onder andere de ‘JRE Under 25 Week’ en nog andere ludieke acties. Maar daarover later meer.’

Culibus
De Stichting JRE Culibus – de titel laat weinig aan duidelijkheid te wensen over – slaat op een bus met professionele (top)koks die door het land toert. Een initiatief van JRE in 2009, in samenwerking met verschillende partners waaronder het ROC Mondriaan, naar aanleiding van het groeiende aantal te dikke kinderen in Nederland. Met de Culibus kunnen kinderen op locatie zien én beleven hoe je lekker en toch gezond kunt koken en eten.

Edwin Soumang, One

Edwin Soumang, One

Komende activiteiten
In mei a.s. organiseert JRE een Week voor de Jeugd. Daarin kunnen jongeren onder de 25 jaar bij alle aangesloten leden genieten van een 3-gangenmenu met alles erop eraan voor 40 euro. Op 15 juni a.s. worden de nieuwe leden voorgesteld aan respectievelijk pers en publiek.

www.jre.eu/nl